قوانین و مقررات فروشگاه

قوانین سایت مطابق با قوانین و مقررات سازمان صنعت و معدن و تجارت است.